Projektová dokumentace

Pro řešení projektů převážně využívám Sadovnickou projekci - program umožňuje na základě půdorysu zobrazit projekt ve 3D - takové zobrazení je pro koncového zákazníka podstatně názornější než samotný půdorys. Další výhodou tohoto programu je kompatibilita s hojně využívaným architektonickým programem CAD. V programu lze nastavit průběžné nakvétání vegetace v průběhu roku, posun vrhaných stínů v zahradě během dne a uskutečnit virtuální prohlídku v budoucí zahradě.

Pro pasportizaci dřevin vytvářím přehlednou mapu řešené lokality doplněné tabulkou se všemi atributy posuzovaných stromů. Pasportizace je doplněna průvodní zprávou s popisem inventarizace a následným řešením zjištěných nedostatků.

Pasportizace zeleně obcí je možné propojit s geoportály, které daná obec využívá. V současné době využívám převážně geoportál GoBec.cz