Historické parky a zahrady

Specifická řešení veřejné a vyhražené zeleně s ohledem na historickou hodnotu dané lokality, průběžnou spolupráci s památkovými úřady a architektonickými ateliéry. Nová řešení s úctou k historii přenesená do fungování v současnosti.