Vyhražená zeleň

Návrhy ucelené dokumentace regenerace, rekonstrukce a obnovy zeleně a úpravy okolí hospodářských, zemědělských či průmyslových objektů a technických zařízení, hygienická pásma zeleně a izolační zeleň objektů, řešení zeleně v okolí administrativních a účelových budov a zařízení, zeleně hřbitovů, klidových areálů nemocnic, škol, domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou, lázeňských zařízení, hotelů, obchodních center a skladových areálů, logistických provozů, parkovišť, střešních zahrad, popínavé zeleně atd. 

Drobné stavby jako interiérová zeleň, altány, zahradní domky, pergoly, střešní zahrady, loubí, řešení zídek, opěrných prvků, schodišť, oplocení a další vybavenosti zahrad a ploch. Detailní technická řešení složitějších prvků jsou převážně vedena ve spolupráci s projektantem, architektem nebo dalšími specialisty.

Újezd nad Lesy - tenisový areál s tribunou, lezeckou stěnou a úložným prostorem v jednom