O mně

 

 

Vystudoval jsem Střední zahradnickou školu v Mělníce. Po ukončení studia jsem vyučoval několik let jako mistr odborného výcviku na zahradnickém učilišti v Praze Malešicích. V tomto období mě začala více zajímat zahradní architektura a nastoupil jsem na bakalářské studium na ČZU v Praze - Suchdole. Již více než 25 let se věnuji projektování rodinných zahrad a veřejné zeleně. Během tohoto období jsem uskutečnil několik tematicky inspirativních cest po celém světě. Absolvoval jsem různé semináře a nadstavbová vzdělávání v oborech legislativy ochrany a zákonné péče o památné stromy a mimolesní zeleň, střešní zahrady, jezírka a biotopy, automatické závlahy... Od roku 2006 se specializuji též na projekty financované z Operačního programu životního prostředí.