ZAHRADY U RODINNÝCH DOMŮ

Zakládání zahrad nebo jejich rekonstrukce by měla být vždy provedena na základě předem promyšleného návrhu, zpracovaného zahradním architektem v jednotném konceptu s architekturou stavby i okolím, kdy je zahrada i dům prezentována jako jeden celek. K řešení soukromých zahrad, návrhům zahrad u rodinných domů či firemních objektů je potřeba přistupovat s přihlédnutím k originalitě a charakteru daného prostoru a představám majitelů a budoucích uživatelů tak, aby se v nově navrženém prostoru cítili vždy co nejlépe.